Home » FAQ » НИЙТЛЭГ АСУУЛТ

"ЕСҮСИЙН АМЬДРАЛ" Цахим Библийн Сургалт нь интернет сүлжээгээр суралцах сургалт юм. Хамгийн түрүүнд та Элсэлт хийх шаардлагатай. Элсэлт маш хялбар бөгөөд та өөрийн Social (Facebook, Twitter, Gmail) хаягаа ашиглан элсэх эсвэл шинээр Uid-р бүртгүүлж элсэх боломжтой. Элссэний дараагаар өөрт тохирох Сургалтын Хөтөлбөрийг сонгон хичээлээ эхлүүлнэ. Цахим Сургалт бүрэн системчлэгдсэн тул таныг элссэнээс эхлэн сургалтын орчин үүсэж таныг цааш хичээлээ үргэлжлүүлэх бүрэн мэдээллээр хангана. Хэрэв өөр асуух зүйл байвал Онлайн Тусламж хэсгээр холбогдоно уу!


Хэрэв та элссэн бол НЭВТРЭХ хэсгээр нэвтрэн орж СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР хэсгээс өөрт тохирох Сургалтын Хөтөлбөрөө сонгож хичээлээ эхэлнэ. Цахим Сургалт нь интернетэд суурилсан бүрэн системчлэгдсэн сургалт тул хугацаа, байршил хамаарахгүй.


"ЕСҮСИЙН АМЬДРАЛ" Цахим Библийн Сургалт нь суралцагчдынхаа нөхцөл байдалд тохируулж 90 - 550 хоног хүртэл хугацаанд суралцаж төгсөх гурван төрлийн Сургалтын Хөтөлбөрөөс сонгож суралцах боломж олгодог. Энэ нь таны суралцах хурдаас шалтгаалж богиносох эсвэл уртсах боломжтой уян хатан хугацаа юм.


"ЕСҮСИЙН АМЬДРАЛ" Цахим Библийн Сургалт нь АБН 2013 оны Хянан Засварласан Хувилбарыг голчлон ашиглаж байна. Харин та суралцах хугацаандаа өөрийн хүссэн Библийн хувилбарыг ашиглаж болно.


Мэдээж болно. "ЕСҮСИЙН АМЬДРАЛ" Цахим Библийн Сургалт нь суралцагчдынхаа чухал хэрэгцээ, шалтгааныг хүндэтгэн үзнэ. Үүний тулд та МАЯГТ хэсгээс "Сургалтын Чөлөө Хүсэлт"-ийг бөглөж илгээх ба тухайн чөлөөний хугацаа болоход Сургалтаа үргэлжлүүлэх шаардлагатай. Хэрэв та хүсвэл чөлөөний хугацааг дахин сунгаж болно.


"ЕСҮСИЙН АМЬДРАЛ" Цахим Библийн Сургалт нь бүхэлдээ интернетэд суурилсан сургалт тул танаас ямар нэгэн ном, дэвтэр гэх мэт материал шаардахгүй. Гэвч та өөрийн хүссэнээр нэмэлт дэвтэр ном ашиглаж болно.


"ЕСҮСИЙН АМЬДРАЛ" Цахим Библийн Сургалтын үндсэн гурван Сургалтын Хөтөлбөрийн хоёр нь үнэ төлбөргүй ба үлдсэн нэг Сургалтын Хөтөлбөр бага бүртгэлийн хураамжтай.


Энэ бол таны бүрэн эрх. "ЕСҮСИЙН АМЬДРАЛ" Цахим Библийн Сургалтаас тавигдах шаардлагад нийцүүлж байвал та Сургалтаа амжилттай төгсөх боломжтой.


Хэрэв та ДАГАЛДАГЧ Хөтөлбөр эсвэл УДИРДАГЧ Хөтөлбөрийг сонгож суралцан амжилттай төгсвөл Сертификат олгогдоно. ИТГЭЛ Хөтөлбөрийг төгсөхөд Сертефикат олгогдохгүй.


"ЕСҮСИЙН АМЬДРАЛ" Цахим Сургалт нь аль нэг урсгал чиглэлийг онцлохгүй. Та аль ч урсгал чиглэлд хамаардаг байсан манай сургалтад суралцах боломжтой.


"ЕСҮСИЙН АМЬДРАЛ" Цахим Библийн Сургалт нь Төлөөлөгчдийн Итгэлийн Тунхаг-ыг голчлон баримталдаг. Эвангелийн чуулганы хүлээн зөвшөөрдөг Итгэлийн Тунхгуудыг хүлээн зөвшөөрдөг.


"ЕСҮСИЙН АМЬДРАЛ" Цахим Сургалт нь танаас чуулганы тодорхойлолт шаардахгүй ч, манай сургалтад суралцах хүсэлтээ чуулганыхаа пастор ахлагчдаа мэдэгдсэн байвал зохистой.


Амжилттай суралцаж төгссөний дараа бид тантай холбогдож Сертификатыг албан ёсоор гардуулна. Харин гадаадад болон алслагдсан аймагт байх, өөр бусад хүндэтгэх шалтгаанаар ирэх боломжгүй үед бид таны төгсөлтийн Сертификатыг шуудангаар илгээх зэргээр шийдвэрлэж болно. 


"ЕСҮСИЙН АМЬДРАЛ" Цахим Библийн Сургалт нь 3 төрлийн  Сургалтын Хөтөлбөртэй. Тухайн Хөтөлбөрийн хугацаанд 4-8 Сурах Бичигийг үзэж судалдаг. Сурах Бичиг тус бүр ойролцоогоор 1-10 Хичээлээс бүрддэг. Хичээл бүрийн дараа Даалгавар хийж, бататгах Шүүлэг өгдөг, ингээд Сурах Бичгийн төгсгөлд Шалгалттай байдаг. Шүүлэг, Шалгалтыг өгснөөр дараа дараагийн Хичээлд нэвтрэх эрх нээгддэг. Шалгалт өгсний дараа Хичээл Дүгнэлтийг бөглөснөөр дараагийн Сурах Бичигт нэвтрэх боломжтой болох ба хамгийн сүүлд Эцсийн Шалгалт өгснөөр төгсөнө.

Суралцагч  нь 7 хоногт хэдэн ч Хичээл үзэж болох ба хамгийн багадаа заавал 1 хичээл үзэж, тухайн хичээлийн Шүүлэг, Даалгаврыг өгсөн байх шаардлагатай. Ямар нэгэн шалтгаанаар тухайн 7 хоногийн Хичээлийг үзэж судлах боломжгүй болсон тохиолдолд Чөлөө авч заавал мэдэгдэнэ. Чөлөө авахгүйгээр 7 хоногоос дээш хугацаанд Хичээлдээ нэвтрэхгүй үед 1 сануулга авна. Сануулга 5 болсноор тухайн Сурах Бичгийн Хичээлд тэнцэхгүй.


"ЕСҮСИЙН АМЬДРАЛ" Цахим Сургалтийн Хичээлүүд таны Бурхантай харилцах харилцаа, сүнслэг өсөлтөд илүү анхаарах ба цаашлаад танаар дамжуулан нутгийн чуулганы өсөлтөд төвлөрдөг.


"ЕСҮСИЙН АМЬДРАЛ" Цахим Библийн Сургалт нь "ИТГЭЛ Хөтөлбөр", "ДАГАЛДАГЧ Хөтөлбөр", "УДИРДАГЧ Хөтөлбөр" гэсэн 3 төрлийн Сургалтын Хөтөлбөртэй.

"ИТГЭЛ Хөтөлбөр" нь итгэлээр өсгөх сургалт бөгөөд сертификатгүй, төлбөргүй, хугацаагүй сургалт юм.

"ДАГАЛДАГЧ Хөтөлбөр" нь дагалдагч бэлтгэх сургалт бөгөөд Сертификаттай, төлбөргүй, хугацаагүй сургалт юм.

"УДИРДАГЧ Хөтөлбөр" нь удирдагч бэлтгэх сургалт бөгөөд сертификаттай, бүртгэлийн хураамжтай, хугацаатай сургалт юм.


Сурах бичиг бүрийг 100 оноогоор дүгнэх ба энэ нь ирц, идэвх, даалгавар, шүүлэг, шалгалтын онооны нийлбэр юм. Суралцагч тус бүрт хувийн хэрэг үүсэх ба хувийн хэрэгээс хичээлийн үнэлгээгээ байнга хянаж байх боломжтой. 


Хичээл бүрийн ард та заавал шүүлэг өгөх ба шүүлгийг өгснөөр дараа дараагийн хичээлд нэвтрэх эрх нээгддэг. Нэг шүүлэг нь 3-5 асуулттай. Тухайн cурах бичгийн бүх хичээлийг үзэж дууссаны дараа шалгалт өгөх ба энэ нь таныг дараагийн сурах бичигт нэвтрэх боломжтой болгоно. 


Тийм, болно. Та шүүлэг, шалгалтаа өгөхдөө Библиэ ашиглаж болохоос гадна хичээлээсээ дахин харах боломжтой. 


Хичээл бүрт тохирох даалгавар өгөгдсөн байна. Та хичээлээ судалж дуусмагц даалгавар хэсгээс даалгавраа шууд илгээх боломжтой. Даалгавраас идэвхийн оноо хамаарах ба хичээлийг улам бататгаж шалгалтад бэлдэхэд даалгавар танд тусалдаг. 


Хэрэв хичээлд нэвтрэх гэтэл "Уучлаарай! Та энэ хэсэгт нэвтрэх эрхгүй байна. Хичээлээ дарааллын дагуу судалснаар эрх нээгдэнэ!."  гэсэн бичиг гарч ирвэл та өмнөх хичээлийн шүүлэг эсвэл өмнөх сурах бичигийн шалгалтыг өгөөгүй, дүгнэх хуудсыг бөглөөгүй байж болно. Дүгнэх хуудсыг бөглөсний дараа системээс гараад дахин нэвтэрч, Захидал хэсгийг нээж хааснаар дараагийн сурах бичигт нэвтрэх эрх нээгддэг. Дээрх үйлдийн дагуу хийсэн ч асуудалтай байвал Онлайн-Туслах хэсгээр Сургалтын Админтай холбогдоно уу? 


Хэрэв та манай сургалтад нэвтрэх боломжгүй болох, өөр бусад асуудал тулгарсан бол Онлайн-Туслах хэсгээр Сургалтын Админтай холбогдоно уу? Эсвэл info@jesuslife.mn хаягаар цахим шуудан илгээвэл бид тантай холбогдож асуудлыг шийдвэрлэх болно.