ДААЛГАВАР!

Хичээл № 1

ХЭРЭГЖҮҮЛЭТ 1

Өнгөрсөн долоо хоногт "Чимээгүй цаг"-р таны Бурхантай харилцах харилцаа ямар байсан бэ? Энэ талаараа дүгнэлт хийж сэтгэгдлээ бичнэ үү!
ЧИМЭЭГҮЙ ЦАГ:
Зорилт (өдөрт)*:
Дүгнэлт *:
Сэтгэгдэл *:
ТАНЫ И-МЭЙЛ ХАЯГ*: